103 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Olsztynie »

103 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Olsztynie

Adres:

ul. Warszawska 30

10-082 Olsztyn (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

089-5423202

Fax:

089-5423214

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

739-29-58-999

REGON:

511004175

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Przychodnia

Przychodnia
Adres:

ul. Warszawska 30

10-082 Olsztyn (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

089-5423202

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Ogólnodostępna

Apteka zakładowa

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Chorób Naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Wenerologiczna

Poradnia wenerologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Warszawska 30

10-082 Olsztyn (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

089-5423202

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział Dla Przewlekle Chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział Okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Urologiczny

Oddział urologiczny