5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie »

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Adres:

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6308002

Fax:

012-6308016

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

677-20-81-964

REGON:

351506868

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Poliklinika - Specjalistyczna Poradnia Pediatryczna

Przychodnia
Adres:

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6308315

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Lekarza POZ Nr 1

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Gabinet Lekarza POZ Nr 2

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Gabinet Lekarza POZ Nr 3

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Gabinet Lekarza POZ Nr 4

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Gabinet Zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia Alergologiczno-Pneumonologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Dziecka Zdrowego

Poradnia pediatryczna

Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Leczenia Wad Postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna dla dzieci

Poradnia Neurologii Dziecięcej

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Punkt Szczepień

Punkt szczepień

Poliklinika -Gabinety POZ, Poradnie Specjalist.

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6308102

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium Ogólne POZ - porady nocne

Ambulatorium ogólne

Gabinet Lekarza POZ Nr 1

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Lekarza POZ NR 10

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Lekarza POZ NR 11

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Lekarza POZ Nr 12

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Lekarza POZ Nr 13

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Lekarza POZ NR 2

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Lekarza POZ Nr 3

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Lekarza POZ Nr 4

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Lekarza POZ Nr 5

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Lekarza POZ NR 6

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Lekarza POZ Nr 7

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Lekarza POZ NR 8

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Lekarza POZ Nr 9

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Gabinet Orzeczniczy Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Gabinet Orzeczniczy Chorób Wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Gabinet Orzeczniczy Dermatologiczny

Poradnia dermatologiczna

Gabinet Orzeczniczy dla Potrzeb Misji Pokojowych ONZ i Misji Specjalnych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet Orzeczniczy Kardiologiczny

Poradnia kardiologiczna

Gabinet Orzeczniczy Laryngologiczny

Poradnia otolaryngologiczna

Gabinet Orzeczniczy Neurologiczny

Poradnia neurologiczna

Gabinet Orzeczniczy Okulistyczny

Poradnia okulistyczna

Gabinet Orzeczniczy Stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna

Gabinet Orzeczniczy Urologiczny

Poradnia urologiczna

Gabinet Orzeczniczy Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Gabinet Położnej Środowiskowej Rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Gabinet Zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia Chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Chorób Naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Chorób Sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Chorób Wątroby

Poradnia hepatologiczna

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Koagulologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Leczenia Otyłości (chorób metabolicznych)

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Nuklearnej

Poradnia medycyny nuklearnej

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okresu Przekwitania

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Onkologii Ginekologicznej

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej Rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia Proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia Psychosomatyczna

Poradnia psychosomatyczna

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Schorzeń Tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia Stomijna

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia Cytodiagnostyki Ginekologicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Poliklinika- Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6308296

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Pierwszej Pomocy Stomatologicznej

Ambulatorium stomatologiczne

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia Endodoncji

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Ortodoncji

Poradnia ortodontyczna

Poradnia Pedodoncji

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia Protetyki Stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia Stomatologii Zachowawczej

Poradnia stomatologiczna

Pracownia Protetyczna

Pracownia protetyki stomatologicznej

Szpital Kliniczny - Oddziały Lecznicze

Szpital
Adres:

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6308002

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Kliniczny Oddział Kardiologiczny z Salą "R"

Oddział kardiologiczny

Kliniczny Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Kliniczny Oddział Okulistyczny

Oddział okulistyczny

Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Kliniczny Oddział Psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Kliniczny Oddział Urologiczny

Oddział urologiczny

Klinika Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Klinika Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział Dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział Detoksykacji i Leczenia Uzależnień

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział Diagnostyki i Terapii Izotopowej

Oddział terapii jodem

Oddział dla Przewlekle Chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział Endokrynologiczny i Leczenia Zaburzeń Przemiany Materii

Oddział endokrynologiczny

Oddział Gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Oddział Geriatryczny

Oddział geriatryczny

Oddział Ginekologiczny

Oddział ginekologiczny

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział Neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział Onkologiczny

Oddział onkologiczny

Oddział Psychiatryczny Dzienny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychogeriatryczny

Oddział psychogeriatryczny

Oddział Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Oddział Torakochirurgii

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Analityki Lekarskiej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6308273

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Analityki Ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Białek

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Hematologii i Koagulacji

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Mikrobiologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6308274

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Prób Wysiłkowych

Pracownie inne

Pracownia Radioimmunologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Scyntygraficzna

Pracownia scyntygrafii

Zakład Patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6308286

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Cyto- i Histopatologii

Pracownie inne

Prosektura

Prosektorium

Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6308278

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Mammograficzna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Radiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Zakład Rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6308285

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Fizykoterapia

Dział (pracownia) fizykoterapii

Gabinety Masażu Lecznicznego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Hydroterapia

Dział (pracownia) hydroterapii

Kinezyterapia

Dział (pracownia) kinezyterapii