Przychodnia Lekarska WAT SP ZOZ

Przychodnia
Adres:

ul. Kartezjusza 2

01-480 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6838281

Fax:

022-6838224

E-mail:

WWW:

http://www.plwat@pl

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Chirurgia Ogólna

Poradnia chirurgii ogólnej

Chirurgia Stomatologiczna

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Gabinet Alergologiczny

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Gabinet Dentosymetryczny

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet EEG

Pracownie inne

Gabinet EKG

Pracownie inne

Gabinet Gastrologiczny

Poradnia gastrologiczna

Gabinet Laryngologiczny

Poradnia otolaryngologiczna

Gabinet Leczenia Nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Gabinet Odwykowy

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Gabinet Okulistyczny

Poradnia okulistyczna

Gabinet Psychiatryczny

Poradnia zdrowia psychicznego

Gabinet Psychiatryczny Dla Dorosłych

Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży

Gabinet Psychiatryczny Dla Młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Gabinet Psychologiczny i Neuropsychologiczny

Poradnia psychogeriatryczna

Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Gabinet Spirometryczny

Poradnia pulmonologiczna

Gabinet USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Gabinet Zabiegowy

Ambulatorium ogólne

Lekarze POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Medycyna Pracy

Poradnia medycyny pracy

Oddział Dziennej Rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Oddział Dzienny Nerwic

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

Oddział Dzienny Odwykowy

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział leczenia uzależnień od związków psychoaktywnych

Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Ortodoncja

Poradnia ortodontyczna

Ortopedia

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pediatria

Poradnia pediatryczna

Pielęgniarstwo Środowiskowe

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Pomoc Doraźna

Ambulatorium ogólne

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Dzieci - Chore

Poradnia pediatryczna

Poradnia Dzieci - Zdrowe

Poradnia pediatryczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Jaskrowa

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Padaczkowa

Poradnia padaczki

Poradnia Profilaktyczna Chorób Sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Protetyka

Poradnia protetyki stomatologicznej

Punkt Szczepień - Pediatria

Ambulatorium pediatryczne

Stomatologia Zachowawcza

Poradnia stomatologiczna

Urologia

Poradnia urologiczna

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Przychodnia Lekarska WAT SP ZOZ należy do ZOZ:
Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Kartezjusza 2

01-480 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6838281

Fax:

022-6838224

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

522-23-96-142

REGON:

013282511