NZOZ "POLMED Radom"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Domagalskiego 7

26-600 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-3655039

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia alergologiczna (konsultacje)

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgiczna w trybie jednodniowym w warunkach wyodrębnionej struktury w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, urologii, ginekologii, otolaryngologii, okulistyki, ortopedii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia chirurgii naczyniowej (konsultacje)

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje)

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej dziecięcej (konsultacje)

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii onkologicznej (konsultacje)

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii plastycznej (konsultacje)

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej (konsultacje)

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej (konsultacje)

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób piersi (konsultacje)

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia dermatologiczna (konsultacje)

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna (konsultacje)

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna (konsultacje)

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia geriatryczna (konsultacje)

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza (konsultacje)

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna (konsultacje)

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia padaczki (konsultacje)

Poradnia padaczki

Poradnia leczenia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia leczenia patologii ciąży (konsultacje)

Poradnia patologii ciąży

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia wad postawy (konsultacje)

Poradnia wad postawy

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia logopedii

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna (konsultacje)

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna (konsultacje)

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna (konsultacje)

Poradnia okulistyczna

Poradnia osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia otolaryngologiczna (konsultacje)

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia proktologiczna (konsultacje)

Poradnia proktologiczna

Poradnia promocji zdrowia ( w zakresie działania zakładu)

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia psychoterapii

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomijna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia urologiczna (konsultacje)

Poradnia urologiczna

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki obrazowej (rtg)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Punkt szczepień

Punkt szczepień

NZOZ "POLMED Radom" należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Polmed Radom"

Adres:

ul. Domagalskiego 7

26-600 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-3655039

Fax:

048-3830838

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

948-22-22-116

REGON:

672726914