Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151234

Fax:

022-8151510

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

952-11-43-675

REGON:

000557961

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151600

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa dla dzieci

Dział Centralnej Sterylizacji i Dezynfekcji

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Poradnia Ginekologii Dziecięcej

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Pomocy Rodzinie

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci

Zakład Opieki Paliatywnej

Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital, Przychodnia, Opieka domowa
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151329

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny dla dzieci

Oddział Intensywnej Terapii I

Oddział intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Intensywnej Terapii II

Oddział intensywnej terapii dla dzieci

Poradnia Leczenia Bólu i Anestezjologii

Poradnia leczenia bólu dla dzieci

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151471

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Ośrodek Chirurgii Ambulatoryjnej

Ambulatorium chirurgiczne dla dzieci

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157221

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Gastroenterologii i Hepatologii

Oddział gastroenterologiczny dla dzieci

Oddział Immunologii

Oddział immunologii klinicznej dla dzieci

Poradnia Chorób i Transplantacji Wątroby

Poradnia transplantacji wątroby dla dzieci

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia Immunologiczna

Poradnia immunologiczna dla dzieci

Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej

Pracownie inne dla dzieci

Klinika Kardiochirurgii

Szpital, Bank krwi i organów
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157341

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Kriobank Homogennych Zastawek Serca

Bank tkanek dla dzieci

Oddział Kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci

Klinika Kardiologii

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157366

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kardiologii

Oddział kardiologiczny dla dzieci

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Diagnstyki Zaburzeń Rytmu Serca

Pracownie inne dla dzieci

Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego

Szpital, Przychodnia, Stacja dializ, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157491

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Dializ

Stacja dializ dla dzieci

Oddział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego

Oddział nefrologiczny dla dzieci

Poradnia Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Transplantacji Nerek

Poradnia transplantacji nerek dla dzieci

Klinika Neurochirurgii

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157558

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny dla dzieci

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci

Pracownia Neurofizjologii

Pracownie inne dla dzieci

Klinika Neurologii i Epileptologii

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157447

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Neurologii i Epileptologii

Oddział neurologiczny dla dzieci

Poradnia Neurologiczna i Epileptologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Pracownia EEG i Wideometrii

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Potencjałów Wywołanych i EMG

Pracownie inne dla dzieci

Klinika Niemowlęca

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157448

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Niemowlęcy

Oddział niemowlęcy

Poradnia Konsultacyjna Niemowlęca

Poradnia pediatryczna

Klinika Okulistyki

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157347

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Okulistyki

Oddział okulistyczny dla dzieci

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Klinika Onkologii

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Dzienny Chemioterapii

Oddział chemioterapii dla dzieci

Oddział Onkologii

Oddział onkologiczny dla dzieci

Poradnia Onkologiczna Dzieci i Młodzieży

Poradnia onkologiczna dla dzieci

Klinika Patologii Noworodka

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151790

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Patologii Noworodka

Oddział patologii noworodka

Poradnia Konsultacyjna

Poradnia neonatologiczna

Klinika Pediatrii

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157208

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Chorób Metabolicznych

Oddział chorób metabolicznych dla dzieci

Oddział Diabetologii

Oddział diabetologiczny dla dzieci

Oddział Endokrynologii

Oddział endokrynologiczny dla dzieci

Oddział Pediatrii Ogólnej

Oddział pediatryczny

Oddział Żywienia

Oddział pediatryczny

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia Pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia Żywieniowa

Poradnia pediatryczna

Pracownia Antropologii

Pracownie inne dla dzieci

Klinika Rehabilitacji Pedriatrycznej

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151925

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci

Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej

Oddział rehabilitacyjny dla dzieci

Poradnia Rehabilitacji Dzieci z Dysfunkcją Ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci

Poradnia Rehabilitacji Dzieci z Zespołami Osteoporozy

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci

Pracownia Adaptacji Funkcjonalnej i Terapii Zajęciowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci

Pracownia Diagnostyki Narządu Ruchu

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Fizjoterapii Klinicznej

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Fizyko- i Hydroterapii

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Kinezyterapii

Pracownie inne dla dzieci

Zespół Pracowni Fizjoterapii

Pracownie inne dla dzieci

Klinika Urologii Dziecięcej

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151363

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Urologii Dziecięcej

Oddział urologiczny dla dzieci

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna dla dzieci

Pracownia Badań Urodynamicznych

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Endoskopowa

Pracownia endoskopii dla dzieci

Zakład Audiologii, Foniatrii i Laryngologii

Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8152574

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna dla dzieci

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna dla dzieci

Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151776

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Densytometryczna

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Patofizjologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny, Bank krwi i organów
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151306

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Pracownia Farmakokinetyki

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Pracownia Hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Pracownia Serologii (z Bankiem Krwi)

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Pracownia Zaburzeń Metabolizmu

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Pracownia Zgodności Tkankowej

Pracownie inne dla dzieci

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151276

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Badań Podstawowych

Pracownia diagnostyki obrazowej dla dzieci

Pracownia Cewnikowania Serca i Angiografii

Pracownia diagnostyki obrazowej dla dzieci

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego dla dzieci

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej dla dzieci

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia USG dla dzieci

Zakład Fizjologii Oddychania

Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151703

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Konsultacyjno-Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Pracownia Pulmonologii

Pracownie inne dla dzieci

Zakład Genetyki Medycznej

Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157452

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Genetyczna

Poradnia genetyczna dla dzieci

Pracownia Cytogenetyczna

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Genetyki Molekularnej

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Hodowli Tkanek i Diagnostyki Prenatalnej

Pracownie inne dla dzieci

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151298

Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157270

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Biologii Molekularnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Pracownia Diagnostyki Immunologicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Zakład Patologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151968

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Autopsji

Pracownia Cytochemii i Immunomorfologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Pracownia Histologii

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Immunologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Pracownie inne dla dzieci

Zakład Patologii Jamy Ustnej

Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151631

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Dla Dorosłych

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Dla Dzieci

Poradnia Stomatologiczna Dla Dorosłych

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Zakład Psychiatrii

Przychodnia
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157251

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia dla Dzieci z Autyzmem

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia Psychiatryczna dla Młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży

Zakład Psychologii Klinicznej

Przychodnia
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157224

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Pracownia Muzykoterapii

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Neuropsychologii Klinicznej

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Psychologiczna Szpitalna

Pracownie inne dla dzieci

Zakład Radioimmunologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8157304

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Diagnostyki Endokrynologicznej i Alergologicznej

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Endokrynologii Molekularnej

Pracownie inne dla dzieci

Zakład Zdrowia Publicznego

Stacja sanitarno-epidemiologiczna
Adres:

ul. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8151145