Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

Adres:

ul. Jagiellońska 66

25-956 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

041-3452114

Fax:

041-3452113

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

959-13-16-649

REGON:

000291776

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Dział Dawców i Pobierania

Bank krwi i organów
Adres:

ul. Jagiellońska 66

25-956 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

041-3452112

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet lekarski

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Oddział Terenowy

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Oddział Terenowy

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Oddział Terenowy

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Oddział Terenowy

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Oddział Terenowy

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Oddział Terenowy

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Pracownia Pobierania Krwi

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Rejestracja

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dział Diagnostyczny

Bank krwi i organów
Adres:

ul. Jagiellońska 66

25-956 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

041-3452112

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Analiz Lekarskich

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Pracownia Biologii Molekularnej

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Pracownia Diagnostyki Skaz Krwotocznych

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Pracownia Diagnostyki Wirusów Przenoszonych Przez Krew, Odczynów Kiłowych i Biochemii

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dział Ekspedycji

Bank krwi i organów
Adres:

ul. Jagiellońska 66

25-956 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

041-3452112

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział Ekspedycji

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dział Immunologii Transfuzjologicznej

Bank krwi i organów
Adres:

ul. Jagiellońska 66

25-956 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

041-3452112

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Badań Konsultacyjnych

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Pracownia Immunopatologii Ciąży

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Pracownia Produkcji Zestawów Testowych i Badań HLA

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Pracownia Serologii Grup Krwi

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dział Kriobiologiczny

Bank krwi i organów
Adres:

ul. Spacerowa 5

26-026 Morawica (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

041-3681722

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Bank Tkanek

Bank tkanek

Dział Preparatyki

Bank krwi i organów
Adres:

ul. Jagiellońska 66

25-956 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

041-3452112

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział Preparatyki

Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa