Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Adres:

ul. M. Skłodowskiej Curie 16

48-340 Głuchołazy (woj.opolskie)

Telefon:

077-4391568

Fax:

077-4396422

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

753-19-74-939

REGON:

000317665

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Miejska Przychodnia Rejonowa

Przychodnia
Adres:

ul. Rynek 12-14

48-340 Głuchołazy (woj.opolskie)

Telefon:

077-4391950

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Oddział Pomocy Doraźnej

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. M.Skłodowskiej Curie 16

48-340 Głuchołazy (woj.opolskie)

Telefon:

077-4391300

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Szpital Nr 1

Szpital
Adres:

ul. M. Skłodowskiej Curie 16

48-340 Głuchołazy (woj.opolskie)

Telefon:

4391950 4391951

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Chirurgiczno-Ginekologiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział Psychiatryczny Ogólny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Ruch chorych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Szpital Nr 2

Szpital
Adres:

ul. Lompy 2

48-340 Głuchołazy (woj.opolskie)

Telefon:

077-4391991

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Oddział Pulmonologiczny z pododdziałem Chemioterapii

Oddział pulmonologii

Oddział Wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Pracownia Bronchofiberoskopii

Pracownie inne

Pracownia Fizykoterapii

Pracownie inne

Pracownia Gastrofiberoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Ruch chorych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Wojewódzki Ośrodek Psychosomatyki, Diagnostyki Osobowości i Badań Bioelektrycznych Mózgu

Szpital
Adres:

ul. Lompy 2

48-340 Głuchołazy (woj.opolskie)

Telefon:

4391991 4391578

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Psychosomatyczny

Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie

Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji i Prewencji Kardiologicznej

Szpital
Adres:

ul. Lompy 2

48-340 Głuchołazy (woj.opolskie)

Telefon:

4391991 4391355

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. M. Skłodowskiej Curie 16

48-340 Głuchołazy (woj.opolskie)

Telefon:

4391950 4391951

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Lompy 2

48-340 Głuchołazy (woj.opolskie)

Telefon:

077-4391991

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Zespół Poradni Specjalistycznych

Przychodnia
Adres:

ul. Rynek 12-14

48-340 Głuchołazy (woj.opolskie)

Telefon:

4391950 4395795

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Medycyny Pracy i Psychotechniczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Odwykowa

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego