Centrum Medyczne Dojlidy »

Centrum Medyczne Dojlidy

Przychodnia
Adres:

ul. Niedźwiedzia 69

15-531 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

085-7325244

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia onkologiczno - chirurgiczna

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia onkologii ogólnej

Poradnia onkologiczna

Poradnia USG

Pracownia USG

Pracownia histo i cytopatologii

Pracownie inne

Centrum Medyczne Dojlidy należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Dojlidy

Adres:

ul. Niedźwiedzia 69

15-531 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

085-7325244

Fax:

085-7327720

ZOZ-Mail:

NIP:

966-14-29-360

REGON:

050669081