Centrum Medyczne "Gwiezdna" »

Centrum Medyczne "Gwiezdna"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Rydza Śmigłego 7

41-219 Sosnowiec (woj.śląskie)

Telefon:

032-2983866

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia ortopedyczna (konsult.)

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej (konsult.)

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej (konsult.)

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia dla dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia lekarza rodzinnego

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia biopsji cienkoigłowej

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki obrazowej-USG

Pracownia USG

Centrum Medyczne "Gwiezdna" należy do ZOZ:
Centrum Medyczne "Gwiezdna" S.C.

Adres:

ul. Rydza Śmigłego 7

41-219 Sosnowiec (woj.śląskie)

Telefon:

032-2983866

Fax:

032-2980931

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

644-29-77-284

REGON:

276769784