Centrum Medyczne LUX-MED »

Centrum Medyczne LUX-MED

Adres:

ul. Racławicka 132 B

02-634 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8455757

Fax:

022-6469988

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

521-00-89-173

REGON:

010587919

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Centrum Medyczne Lux-Med

Przychodnia
Adres:

ul. Kopernika 30

00-950 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia ginekologiczna ( konsultacje )

Poradnia ginekologiczna

Poradnia okulistyczna (konsultacje )

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna (konsultacje )

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Centrum Medyczne Lux-Med

Przychodnia
Adres:

ul. Racławicka 132 B

02-634 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna ( konsultacje )

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirugii ogólnej konsultacje + drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym )

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób wewnętrznych ( konsultacje )

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna ( konsultacje )

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna ( konsultacje )

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Poradnia endokrynologiczna ( konsultacje )

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczna ( konsultacje )

Poradnia ginekologiczna

Poradnia hematologiczna ( konsultacje )

Poradnia hematologiczna

Poradnia kardiologiczna ( konsultacje )

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna ( konsultacje )

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy ( konsultacje )

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nadciśnienia tętniczego ( konsultacje )

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nefrologiczna ( konsultacje )

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurochirurgiczna ( konsultacje )

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna ( konsultacje )

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna ( konsultacje )

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna ( konsultacje )

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortopedyczna ( konsultacje )

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia pediatryczna ( konsultacje )

Poradnia pediatryczna

Poradnia psychologiczna ( konsultacje )

Poradnia psychologiczna

Poradnia pulmunologiczna ( konsultacje )

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacyjna ( fizykoterapia )

Dział (pracownia) fizykoterapii

Poradnia reumatologiczna ( konsultacje )

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna ( konsultacje )

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna ( konsultacje )

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego ( konsultacje )

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zespół wyjazdowy ( wizyty domowe-dorośli )

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy ( wizyty domowe-dzieci )

Zespół wyjazdowy ogólny

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 20

Przychodnia
Adres:

ul. Legnicka 51/53

54-203 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-7988288

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alegologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pielęgniarki środwiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 1

Przychodnia
Adres:

ul. Sienkiewicza 12/14

00-015 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia ginekologiczna ( konsultacje )

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna ( konsultacje )

Poradnia kardiologiczna

Poradnia okulistyczna ( konsultacje )

Poradnia okulistyczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 10

Przychodnia
Adres:

ul. Chełmżyńska 180

04-464 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje )

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna (konsultacje )

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna (konsultacje )

Poradnia kardiologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna (konsultacje )

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna (konsultacje )

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna (konsultacje )

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 11

Przychodnia
Adres:

ul. Augustówka 1

02-981 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna (konsultacje )

Poradnia dermatologiczna

Poradnia kardiologiczna (konsultacje )

Poradnia kardiologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna (konsultacje )

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna (konsultacje )

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna (konsultacje )

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 12

Przychodnia
Adres:

ul. Modlińska 15

03-216 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna (konsultacje )

Poradnia dermatologiczna

Poradnia kardiologiczna (konsultacje )

Poradnia kardiologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna (konsultacje )

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna (konsultacje )

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna (konsultacje )

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 13

Przychodnia
Adres:

ul. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 14

Przychodnia
Adres:

ul. Goleszowska 6

01-249 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (konsultacje)

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia ginekologiczna (konsultacje)

Poradnia ginekologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia rehabiltacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 15

Przychodnia
Adres:

ul. Chmielna 85/87

00-805 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet zabiegowy dziecięcy

Poradnia alergologiczna dziecięca

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej dziecięca

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (konsultacje)

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna (konsultacje)

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna (konsultacje)

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna (konsultacje)

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna dziecięca

Poradnia gastrologiczna dla dzieci

Poradnia ginekologiczna (konsultacje)

Poradnia ginekologiczna

Poradnia hematologiczna dziecięca

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna (konsultacje)

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dziecięca

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna dziecięca

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna (konsultacje)

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dziecięca

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna (konsultacje)

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna (konsultacje)

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dziecięca

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna dziecięca

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna dziecięca

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia urologiczna (konsultacje)

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG,USG)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Punkt szczepień

Punkt szczepień

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 16

Przychodnia
Adres:

ul. Zwycięstwa 49

80-309 Gdańsk (woj.pomorskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia otolaryngologiczna ( konsultacje )

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia alergologiczna ( konsultacje )

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej ( konsultacje )

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (konsultacje)

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych ( konsultacje )

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna ( konsultacje )

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna ( konsultacje )

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczna ( konsultacje )

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna ( konsultacje )

Poradnia kardiologiczna

Poradnia medycyny pracy ( konsultacje )

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna ( konsultacje )

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna ( konsultacje )

Poradnia okulistyczna

Poradnia pediatryczna ( konsultacje )

Poradnia pediatryczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia reumatologiczna ( konsultacje )

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna ( konsultacje )

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego ( konsultacje )

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki obrazowej ( RTG, USG, Mammograf )

Pracownia diagnostyki obrazowej

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 17

Przychodnia
Adres:

ul. Milionowa 2 G

93-034 Łódź (woj.łódzkie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje)

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastrologiczna (konsultacje)

Poradnia gastrologiczna

Poradnia ginekologiczna (konsultacje)

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna (konsultacje)

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna (konsultacje)

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia protetyki stomatologicznej (bez pracowni)

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia urologiczna (konsultacja)

Poradnia urologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej (USG,rtg, mammografia)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 18

Przychodnia
Adres:

ul. Roosevelta 18

60-829 Poznań (woj.wielkopolskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki obrazowej:USG,EKG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 19

Przychodnia
Adres:

ul. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet zabiegowy pielęgniarski

Gabinet zabiegowy

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki obrazowej USG

Pracownia USG

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Punkt szczepień

Punkt szczepień

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 2

Przychodnia
Adres:

ul. Nowogrodzka 35/41

00-691 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia ginekologiczna ( konsultacje )

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna ( konsultacje )

Poradnia kardiologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Centrum Medyczne LUX-MED Ambulatorium Nr 21

Przychodnia
Adres:

ul. Wadowicka 6

30-415 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-2965250

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia USG

Pracownia USG

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 3

Przychodnia
Adres:

ul. Rakowiecka 4

02-519 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirugii ogólnej( konsultacje )

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 4

Przychodnia
Adres:

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirugii urazowo-ortopedycznej ( konsultacje )

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna ( konsultacje )

Poradnia dermatologiczna

Poradnia ginekologiczna ( konsultacje )

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna ( konsultacje )

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna ( konsultacje )

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia rehabilitacyjna ( konsultacje )

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 5

Przychodnia
Adres:

ul. Żupnicza 11

03-821 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 6

Przychodnia
Adres:

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna ( konsultacje )

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej ( konsultacje )

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej ( konsultacje )

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej( konsultacje )

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna ( konsultacje )

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna ( konsultacje )

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna ( konsultacje )

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczna ( konsultacje )

Poradnia ginekologiczna

Poradnia hematologiczna ( konsultacje )

Poradnia hematologiczna

Poradnia kardiologiczna ( konsultacje )

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna ( konsultacje )

Poradnia kardiologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna ( konsultacje )

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna ( konsultacje )

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna ( konsultacje )

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna ( konsultacje )

Poradnia okulistyczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna ( konsultacje )

Poradnia reumatologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki obrazowej ( USG )

Pracownia USG

Centrum Medyczne Lux-Med Ambulatorium Nr 7

Przychodnia
Adres:

ul. Szernera 3

03-305 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje)

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii urazowo-ortopedycznej (konsultacje)

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna ( konsultacje )

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna ( konsultacje )

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastroenterologiczna ( konsultacje )

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna ( konsultacje )

Poradnia kardiologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna ( konsultacje )

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna (konsultacje)

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna ( konsultacje )

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pulmunologiczna (konsultacje)

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacyjna (konsultacje)

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia stomatologiczna ( konsultacje )

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna (konsultacje)

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego (konsultacje )

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki obrazowej (rtg + usg)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zespół wyjazdowy ogólny ( konsultacje )

Zespół wyjazdowy ogólny