Centrum Medyczne "MEDICOR" »

Centrum Medyczne "MEDICOR"

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Jabłońskiego 2/4

35-068 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8526158

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrzych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia bólu (neurologiczna)

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia niepłodności

Poradnia leczenia niepłodności

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyczna chorób serca

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Pracownia mammograficzna

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia USG

Pracownia USG

Zakład badań klinicznych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Centrum Medyczne "MEDICOR" należy do ZOZ:
Centrum Medyczne "MEDICOR"

Adres:

ul. Jabłońskiego 2/4

35-068 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8526158

Fax:

017-8755832

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

813-11-96-568

REGON:

690090098