Centrum Medyczne "Medyk" »

Centrum Medyczne "Medyk"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Mickiewicza 3

56-400 Oleśnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3981374

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Długoterminowa opieka pielęgniarska w domu chorego

Zespół długoterminowej opieki domowej

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych)

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ (dla dzieci)

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Punkt pobrań

Punkt pobrań krwi

Punkt szczepień

Punkt szczepień

Rehabilitacja w domu chorego

Zespół rehabilitacji domowej

Wyjazdowe całodobowe usługi medyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Centrum Medyczne "Medyk" należy do ZOZ:
Centrum Medyczne "Medyk"

Adres:

ul. Kopernika 12

56-400 Oleśnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3156242

Fax:

071-3999729

ZOZ-Mail:

NIP:

895-183-04-49

REGON:

020030570