Centrum Medyczne "MEDYK" »

Centrum Medyczne "MEDYK"

Przychodnia
Adres:

ul. Jagiellońska 30

35-025 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium stomatologiczne

Ambulatorium stomatologiczne

Gabinet stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna

Gabinet stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna

Gabinet stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna

Gabinet stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna

Gabinety pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinety stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia genetyczna

Poradnia genetyczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia mukowiscydozy

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Psychiatria

Poradnia zdrowia psychicznego

Centrum Medyczne "MEDYK" należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "MEDYK"

Adres:

ul. Jagiellońska 30

35-025 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8532286

Fax:

017-8520552

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

813-159-73-33

REGON:

690028490