Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie »

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Adres:

ul. W.K. Roentgena 5

02-781 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6440200

Fax:

022-6440208

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

525-00-08-057

REGON:

000288366

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji, Bank krwi i organów, Stacja sanitarno-epidemiologiczna
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-101 Gliwice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2788666

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

I Klinika Radioterapii

Oddział radioterapii

II Klinika Radioterapii

Oddział radioterapii

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Ginekologii Onkologicznej

Oddział onkologii ginekologicznej

Klinika Onkologii Klinicznej

Oddział chemioterapii

Pracownia Rehabilitacyjna

Oddział rehabilitacyjny

Przychodnia Przykliniczna

Poradnia onkologiczna

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Zakład Brachyterapii

Oddział onkologiczny

Zakład Fizyki Medycznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

Oddział medycyny nuklearnej

Zakład Patologii Nowotworów

Pracownia diagnostyczna

Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii

Pracownia diagnostyczna

Zakład Radiodiagnostyki

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Radioterapii

Oddział radioterapii

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji, Bank krwi i organów, Stacja sanitarno-epidemiologiczna
Adres:

ul. Garncarska 11

31-115 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-4229900

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Ginekologii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Układowych i Uogólnionych

Oddział onkologiczny

Przychodnia Przykliniczna

Poradnia onkologiczna

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Fizyki Medycznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Patologii Nowotworów

Pracownia diagnostyczna

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Radioterapii

Oddział radioterapii

Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Opieka domowa, Zakład rehabilitacji, Bank krwi i organów, Stacja sanitarno-epidemiologiczna
Adres:

ul. W.K. Roentgena 5

02-781 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5462000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Klinika Gastroenterologii z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział onkologiczny

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Oddz. Chirurgii Endokrynologicznej, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Górnego Odcinka Układu Pokarmowego z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Jelita Grubego z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usłu Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Ginekologii Onkologicznej, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego z Oddz. Onkolog. Oddz. Intensywnej Opieki Hemato-Onkolog., Pododdz. Transplantacji Szpiku, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział onkologiczny

Klinika Nowotworów Układu Moczowego z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Układu Nerwowego z Oddziałem Neurochirurgicznym, Oddziałem Onkologicznym

Oddział neurochirurgiczny

Klinika Onkologiczna z Oddz. Chirurgii Onkolog., Oddz. Chemioterapii, Oddz. Radioterapii, Oddziałem Radioterapii Dzieci, Oddziałem Ginekologii Onkologicznej, Zakł. Teleradioterapii, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej, Przychodnią

Oddział onkologiczny

Oddział Chemioterapii Dziennej

Oddział chemioterapii

Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny

Oddział onkologiczny

Przychodnia Centrum

Poradnia onkologiczna

Samodzielna Pracownia Mammografii Przesiewowej i Diagnostycznej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Samodzielna Pracownia Profilaktyki Nowotworów Narządu Rodnego

Poradnia ginekologiczna

Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Zakład Brachyterapii

Oddział onkologiczny

Zakład Chemii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Fizyki Medycznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Hematologii Doświadczalnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Higieny Szpitalnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Markerów Nowotworowych

Pracownia diagnostyczna

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej z Oddziałem Terapii Jodowej

Oddział medycyny nuklearnej

Zakład Medycyny Paliatywnej z Poradnią Przeciwbólową i Medycyny Paliatywnej, Oddziałem Medycyny Paliatywnej i Badania Bólu, Zespołem Wsparcia i Ośrodkiem Szkolenia i Informacji

Oddział medycyny paliatywnej

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Patologii

Pracownia diagnostyczna

Zakład Radiodiagnostyki

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Zakład Teleradioterapii

Oddział radioterapii

Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zespół Konsultacyjno-Internistyczny

Poradnia chorób wewnętrznych