"Centrum Terapii Nerwic Depresji i Uzależnień Neuro-Med" »

"Centrum Terapii Nerwic Depresji i Uzależnień Neuro-Med"

Adres:

ul. 1 Maja 20

44-330 Jastrzębie Zdrój (woj.śląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet zabiegowy

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Oddział dzienny leczenia nerwic

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

"Centrum Terapii Nerwic Depresji i Uzależnień Neuro-Med" należy do ZOZ:
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień Neuro-Med"

Adres:

ul. 1 Maja 20

44-330 Jastrzębie Zdrój (woj.śląskie)

Telefon:

032-4767355

Fax:

032-4767355

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

633-17-50-531

REGON:

273114025