Centrum »

Centrum

Adres:

ul. Grodzka

38-400 Krosno (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Długoterminowa Opieka Pielęgniarska

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Wyjazdowy Gabinet Porad

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Centrum należy do ZOZ:
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Domowej Opieki Paliatywno-Hospicyjnej oraz Długoterminowej Opieki Domowej Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie

Adres:

ul. Grodzka

38-400 Krosno (woj.podkarpackie)

Telefon:

013-4366252

ZOZ-Mail:

NIP:

684-23-10-862

REGON:

04003865500150