Szpital

Szpital
Adres:

ul. Fabryczna 27

15-471 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

085-8693550

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Dział Anestezjologii

Dział anestezjologii

Dział Intensywnej Terapii

Oddział intensywnej terapii

Dział Pomocy Doraźnej z Zespołem Wyjazdowym Wypadkowym

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Dzienny Leczenia Nerwic

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

Oddział Gastroenterologiczny z Pracownią Endoskopową

Oddział gastrologiczny

Oddział Geriatrii

Oddział geriatryczny

Oddział Kardiologii

Oddział kardiologiczny

Pododdział Chirurgii Naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Pododdział Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pododdział Ginekologii

Oddział ginekologiczny

Pododdział Urologii

Oddział urologiczny

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpital należy do ZOZ:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku

Adres:

ul. Fabryczna 27

15-471 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

085-8693550

Fax:

085-8693566

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

542-25-13-061

REGON:

050637922