Zmieniliśmy się dla Ciebie! Zobacz nową odsłonę naszego portalu

 »

Szpital wielospecjalistyczny

Szpital
Adres:

ul. Leśna 10

89-600 Chojnice (woj.pomorskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizacja i stacja łóżek

Sterylizatornia

Dział higieny i transportu wewnętrznego

Dział higieny i epidemiologii

Gabinet promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chemioterapii dzienny

Oddział chemioterapii

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział pulmonologiczny

Oddział pulmonologii

Planowa izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ftyzjatryczna

Poradnia ftyzjatryczna

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia leczenia zeza

Poradnia leczenia zeza

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia padaczki

Poradnia padaczki

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia badań czynnościowych płuc

Pracownie inne

Pracownia balneoterapii

Dział (pracownia) balneoterapii

Pracownia diagnostyki kardiologicznej

Pracownia diagnostyczna

Pracownia EEG i EKG

Pracownie inne

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

Prosektorium

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Stacja dializ

Stacja dializ

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład bakteriologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład diagnostyki obrazowej - Pracownia mammograficzna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład diagnostyki obrazowej - Pracownia CT

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład diagnostyki obrazowej - Pracownia Rtg

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Zakład diagnostyki obrazowej - Pracownia USG

Pracownia USG

Zakład patomorfologii - Pracownia histopatologiczna

Pracownie inne

Zespoły przewozowe

Zespół transportu sanitarnego

Zespół wyjazdowy ogólnolekarski

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Szpital wielospecjalistyczny należy do ZOZ:
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Adres:

ul. Leśna 10

89-600 Chojnice (woj.pomorskie)

Telefon:

052-3956769

Fax:

052-3956569

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

555-17-83-839

REGON:

000308169