Szpital im. Jacka Tokarczyka w Lipnie

Szpital
Adres:

ul. Nieszawska 6

87-600 Lipno (woj.kujawsko-pomorskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Centralna Sterylizacja

Sterylizatornia

Laboratorium Analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział Dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział Geriatrii

Oddział geriatryczny

Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym i poddodziałem wczesnej rehabilitacji poudarowej

Oddział neurologiczny

Oddział Noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Psychiatryczny I

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny II

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny III

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny IV

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Pracownia Cytologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia EEG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia Endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia Mikrobiologiczna

Pracownie inne

Pracownia Protetyki Stomatologicznej

Pracownia protetyki stomatologicznej

Pracownia Serologii i Bank Krwi

Bank krwi

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Patomorfologii

Pracownie inne

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Rehabilitacji Medycznej

Dział (pracownia) fizjoterapii

Zespół Wyjazdowy "R"

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół Wyjazdowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół Wyjazdowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Szpital im. Jacka Tokarczyka w Lipnie należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Adres:

ul. Nieszawska 6

87-600 Lipno (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

054-2872241

Fax:

054-2872195

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

466-01-62-774

REGON:

910858371