Szpital Św. Ducha

Szpital
Adres:

ul. Warszawska 14

96-200 Rawa Mazowiecka (woj.łódzkie)

Telefon:

8142471-73

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Dział anestezjologii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Ewakuacyjna Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Gabinet fizykoterapii i rehabilitacji leczniczej

Poradnia rehabilitacyjna

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Labolatorium analityczne centralne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział opieki długoterminowej

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział położniczo-ginekologiczno-noworodkowy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział pulmonologiczny

Oddział pulmonologii

Pracownia alergologii

Pracownie inne

Pracownia bronchoskopii

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia gastrofiberoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia histopatologii

Pracownie inne

Pracownia spirometrii

Pracownie inne

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Zespół Domowego Leczenia Tlenem

Zespół domowego leczenia tlenem

Szpital Św. Ducha należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Adres:

ul. Warszawska 14

96-200 Rawa Mazowiecka (woj.łódzkie)

Telefon:

046-8143760

Fax:

046-8143760

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

835-13-28-753

REGON:

750081271