Szpital.

Szpital
Adres:

ul. Wschowska 3

64-200 Wolsztyn (woj.wielkopolskie)

Telefon:

068-3477300

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć Szpitala

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział Noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Zespół Ratownictwa Medycznego R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół Ratownictwa Medycznego W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Szpital. należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

Adres:

ul. Wschowska 3

64-200 Wolsztyn (woj.wielkopolskie)

Telefon:

068-3842590

Fax:

068-3842590

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

923-15-06-721

REGON:

970773426