Poliklinika

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Opieka domowa
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3787291

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Gabinet Lekarza POZ dla Dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Gabinet POZ Dla Dorosłych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet POZ Dla Dzieci z Gabinetem Preluksacyjnym

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Szczękowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Chirurgii Szczękowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Kardiochirurgii

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Leczenia Otyłości

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologii Zachowawczej

Poradnia onkologiczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Ortoptyczna - Leczenia Zeza

Poradnia leczenia zeza

Poradnia Osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Wad Postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia Analityki Lekarskiej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Audiologiczna

Pracownie inne

Pracownia Kontroli Symulatorów

Pracownie inne

Pracownia Radiologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Spirometryczna

Pracownie inne

Poliklinika należy do ZOZ:
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3210418

Fax:

052-3786110

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

554-03-12-510

REGON:

090538318