Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc »

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc

Adres:

ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

0713349400

Fax:

0713621306

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

894-24-56-112

REGON:

000294295

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Regionalna Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia sarkoidozy

Poradnia pulmonologiczna

Szpital Chorób Płuc im. K. Dłuskiego

Szpital
Adres:

ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium centralne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Laboratorium patomorfologii

Prosektorium

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii R

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chorób płuc Va z pododdziałem intensywnego nadzoru pulmonlogicznego

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział chorób płuc Vb z pododdziałem chemioterapii nowotworowej, dziennej i krótkoterminowej

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział chorób płuc VI c

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział chorób płuc VIb

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział chorób wewnętrznych IV z prawem do leczenia chorób płuc

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział kliniczny VIa - katedra i klinika chorób płuc

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Ośrodek tlenoterapii domowej

Zespół domowego leczenia tlenem

Poradnia astmologiczno-alergologiczna

Poradnia alergii oddechowych

Poradnia chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia onkologii pulmunologicznej

Poradnia onkologiczna

Pracownia bakterologii gruźlicy

Pracownia diagnostyczna

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia immunoenzymotowa

Pracownia diagnostyczna

Wrocławski Osrodek Torakochirurgii Pododdział septyczny I

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii Oddział Torakochirurgii Pododdział aseptyczny III

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii Oddział Torakochirurgii Pododdział chirurgii ogólnej IV A

Oddział chirurgiczny ogólny

Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii Oddział Torakochirurgii Pododdział Kliniczny II - Katedra Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej

Oddział chirurgii klatki piersiowej