Zmieniliśmy się dla Ciebie! Zobacz nową odsłonę naszego portalu

 »

Zakład Usług Pielęgniarsko - Położniczych "ZDROWIE"

Dom opieki, Hospicjum, Opieka domowa
Adres:

ul. Łukasińskiego 60/68

42-200 Częstochowa (woj.śląskie)

Telefon:

032-3712120

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Zakład opiekuńczo-leczniczy "Dom Serdecznej Troski"

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Zespół długoterminowej opieki domowej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Zespół pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Zespół pielęgniarsko-położniczej opieki środowiskowej

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Zespół rehabilitacji domowej

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Zespół rehabilitacji domowej

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Zakład Usług Pielęgniarsko - Położniczych "ZDROWIE" należy do ZOZ:
Zakład Usług Pielęgniarsko - Położniczych "Zdrowie" S.c.

Adres:

ul. Łukasińskiego 60/68

42-200 Częstochowa (woj.śląskie)

Telefon:

034-3712120

Fax:

034-3712388

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

949-16-44-526

REGON:

151501469