Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rajczy

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Ujsolska 35

34-370 Rajcza (woj.śląskie)

Telefon:

8643114, 8643029

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rajczy należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Rajczy

Adres:

ul. Ujsolska 35

34-370 Rajcza (woj.śląskie)

Telefon:

8643114 8643029

Fax:

033-8643120

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

553-20-89-279

REGON:

000295969