Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku

Adres:

ul. Szpitalna 10

74-320 Barlinek (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

095-7462502

Fax:

095-7462502

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

597-14-85-913

REGON:

000304556

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Dział Rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Szpitalna 10

74-320 Barlinek (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

095-7461810

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Szpitalna 10

74-320 Barlinek (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

095-7461810

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnie Specjalistyczne

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 10

74-320 Barlinek (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

095-7461810

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradni Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Szpital Powiatowy

Szpital
Adres:

ul. Szpitalna 10

74-320 Barlinek (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

095-7462502

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Elektrokardiografia

Pracownie inne

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Chirurgiczny z Blokiem Operacyjnym

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Internistyczny (Chorób wewnętrznych)

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Pediatryczno - Neonatologiczny

Oddział pediatryczny

Pracownia Endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownie Ultrasonografii

Pracownie inne

Rentgenodiagnostyka

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Słowackiego 4

74-320 Barlinek (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

095-7461810

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Prób Wysiłkowych

Pracownie inne

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy