Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie »

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie

Adres:

ul. Chodźki 2

20-093 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7431380

Fax:

081-7410700

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

712-24-14-692

REGON:

430040541

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Poliklinika

Przychodnia
Adres:

ul. Chodźki 2

20-093 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7185200

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna dla dzieci

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia Genetyczna

Poradnia genetyczna dla dzieci

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Hematologiczno-Onkologiczna

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Logopedyczna i Surdologopedyczna

Poradnia logopedyczna dla dzieci

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Patologii Noworodków i Niemowląt

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Pracownie Diagnostyczne

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Chodźki 2

20-093 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7431380

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Bank Krwi

Bank krwi

Pracownia Audiologiczna

Pracownie inne

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Pracownie inne

Pracownia Badań Potencjału Słuchu tzw. ERA

Pracownie inne

Pracownia Cytogenetyczna

Pracownie inne

Pracownia Echokardiografii

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia EMG

Pracownie inne

Pracownia Endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia Holtera

Pracownie inne

Pracownia Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia

Pracownie inne

Pracownia Urodynamiczna

Pracownie inne

Zakład Alergologii i Immunoterapii z Działem Pobytu Dziennego

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Chodźki 2

20-093 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7410700

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny dla dzieci

Dział Centralnej Sterylizacji i Dezynfekcji oraz Stacja Łóżek

Sterylizatornia

I Oddział Ortopedii Dziecięcej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

II Oddział Ortopedii Dziecięcej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Noworodków i Niemowląt

Oddział chirurgii noworodka

Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Oddział hematologiczny dla dzieci

Oddział Kardiologii Dziecięcej

Oddział kardiologiczny dla dzieci

Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii

Oddział otolaryngologiczny dla dzieci

Oddział Patologii Niemowląt

Oddział niemowlęcy

Oddział Patologii Noworodków

Oddział patologii noworodka

Oddział Pediatrii Chorób Płuc i Reumatologii

Oddział pulmonologii dla dzieci

Oddział Pediatrii i Endokrynologii

Oddział endokrynologiczny dla dzieci

Oddział Pediatrii i Gastroenterologii

Oddział gastroenterologiczny dla dzieci

Oddział Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ

Oddział nefrologiczny dla dzieci

Oddział Pediatrii i Neurologii

Oddział neurologiczny dla dzieci

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej

Oddział rehabilitacyjny dla dzieci

Oddział Traumatologii Dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Urologii Dziecięcej, Oparzeń i Chirurgii Plastycznej

Oddział urologiczny dla dzieci

Ośrodek Pomocy Rodzinie

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Izba Przyjęć

Zespół Psychologów

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Chodźki 2

20-093 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7185240

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Rehabilitacji z Działem Pobytu Dziennego

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci