Szpital w Bystrzycy Kłodzkiej

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Okrzei 49

57-500 Bystrzyca Kłodzka (woj.dolnośląskie)

Telefon:

074-8111577

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Gabinet gastrofiberoskopii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział chemioterapeutyczny

Oddział chemioterapii

Oddział chirurgii jednego dnia

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział długoterminowy - dla przewlekle chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Pielęgniarka epidemiologiczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Podstawowa opieka zdrowotna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Szpital w Bystrzycy Kłodzkiej należy do ZOZ:
Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Okrzei 49

57-500 Bystrzyca Kłodzka (woj.dolnośląskie)

Telefon:

0748110473

Fax:

0748110473

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

881-13-35-862

REGON:

000312604