Wojewódzki Szpital Zespolony

Szpital
Adres:

ul. Szpitalna 45

62-504 Konin (woj.wielkopolskie)

Telefon:

063-2404000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Centralna Sterylizatornia

Sterylizatornia

Lekarz Zakładowy

Poradnia medycyny pracy

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii jednego dnia

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chorób Nerek i Dializoterapii

Oddział nefrologiczny

Oddział Chorób Płuc

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział Dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział Laryngologii

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Noworodkowy

Oddział niemowlęcy

Oddział Okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział Urologiczny

Oddział urologiczny

Oddział Wewnętrzny I

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Wewnętrzny II

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Chirurgiczny Ogólny - chirurgia onkologiczna

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Ginekologiczno-Położniczy: patologia ciąży, położnictwo, ginekologia

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Leczenia Uzależnień: Terapia uzależnień, Leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Oddział neurochirurgiczny

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Neurologii -pododdział udarowy

Oddział neurologiczny

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny

Oddział chorób zakaźnych

Oddział Onkologiczny - odcinek hematologiczny

Oddział onkologiczny

Oddział Opieki Paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Rehabilitacyjny-odcinek dla dorosłych, odcinek dla dzieci

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Zakaźny Dziecięcy

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci

Poradnia Chirurgiczna I

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgiczna II

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Leczenia Tlenem

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia Lecznia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Nefrologiczna Dziecięca

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

Poradnia dla Chorych ze Stomią

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna - Dziecięca

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza I

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza II

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Hematologiczna Dziecięca

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna - Dziecięca

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna Dziecięca i Leczenia Zeza

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia Ortopedyczna Dziecięca

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia WZW

Poradnia WZW

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Fizjoterapii- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Dział (pracownia) fizjoterapii

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Pracownie inne

Zakład Patomorfologii

Pracownie inne

Zespół Bloków Operacyjnych

Blok operacyjny

Wojewódzki Szpital Zespolony należy do ZOZ:
Wojewódzki Szpital Zespolony

Adres:

ul. Szpitalna 45

62-504 Konin (woj.wielkopolskie)

Telefon:

063-2404000

Fax:

063-2406544

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

665-10-42-675

REGON:

000311591