Szpital Specjalistyczny

Szpital, Podstawowa opieka zdrowotna, Dom opieki, Hospicjum, Przychodnia, Stacja dializ, Zakład diagnostyczny, Opieka domowa, Zakład rehabilitacji, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna (woj.pomorskie)

Telefon:

058-6860000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Dział higieny i epidemiologii

Dział higieny i epidemiologii

Dział żywienia

Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku

Hospicjum domowe

Hospicja domowe

Hospicjum stacjonarne

Hospicja stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dializ

Stacja dializ

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział dzienny chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział ginekologiczny

Oddział ginekologiczny

Oddział kardiologiczny z pracownią koronarografii i angiografii

Oddział kardiologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział położniczy

Oddział położniczy

Oddział psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział rehabilitacji dziecięcej

Oddział rehabilitacyjny dla dzieci

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Oddział reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Pododdział ortopedii dziecięcej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Pododdział patologii ciąży

Oddział patologii ciąży

Pododdział patologii noworodka

Oddział patologii noworodka

Pododdział udarowy

Oddział neurologiczny

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna z pracownią diagnostyki endoskopowej

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dorosłych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci i młodzieży

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia padaczki

Poradnia padaczki

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny rodzinnej

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologii dziecięcej

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna z pracownią ESWL

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Szpitalna izba przyjęć (w ramach SOR)

Izba przyjęć szpitala

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład diagnostyki mikrobiologicznej

Pracownie inne

Zakład diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Zakład patomorfologii

Pracownie inne

Zakład rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R"

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Szpital Specjalistyczny należy do ZOZ:
Szpital Specjalistyczny

Adres:

ul. A. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna (woj.pomorskie)

Telefon:

058-6860000

Fax:

058-6860121

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

591-14-74-975

REGON:

191103039