Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza
Adres:

ul. Borek 18

63-500 Ostrzeszów (woj.wielkopolskie)

Telefon:

7320251

Specjalizacje:

  • Ginekologia, Położnictwo

Leczone schorzenia:

  • Nowotwory złośliwe układu moczowego
  • Choroby zapalne żeńskich narządów miednicy małej
  • Niezapalne schorzenia żeńskiego narządu rodnego
  • Inne schorzenia układu moczowo-płciowego
  • Ciąża zakończona poronieniem
  • EPH gestoza (obrzęki, białkomocz i zaburzenia nadciśnieniowe) w ciąży, porodzie i połogu
  • Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą
  • Opieka położnicza dotycząca płodu, jamy owodni i możliwych komplikacji porodowych
  • Powikłania czynności porodowej i porodu
  • Sposób rozwiązania i ukończenia porodu
  • Powikłania związane głównie z połogiem
  • Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej
  • Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu
  • Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i wzrostem płodu
  • Uraz porodowy
  • Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego
  • Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
  • Zaburzenia krwotoczne i hematologiczne u płodu i noworodka
  • Przemijające zaburzenia wewnatrzwydzielnicze i przemiany materii swoiste dla płodu i noworodka
  • Zaburzenia przewodu pokarmowego płodu i noworodka
  • Stany dotyczące powłok i termoregulacji płodu i noworodka
  • Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
  • Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych

Należy do jednostki:
Przychodnia Specjalistyczna

Adres:

ul. Borek 18

63-500 Ostrzeszów (woj.wielkopolskie)

Telefon:

7320251