Szpital

Szpital
Adres:

ul. Mickiewicza 16

99-200 Poddębice (woj.łódzkie)

Telefon:

6783622 6783692

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Dezynfektornia

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Odddział chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział inetrnistyczny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział intensywnej opieki medycznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział położniczo-ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział rehabilitacji dziennej

Oddział rehabilitacyjny

Pododdział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Pododdział noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Pododdział urologiczny

Oddział urologiczny

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Zespół opieki długoterminowej pielęgniarskiej

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Szpital należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach

Adres:

ul. Mickiewicza 16

99-200 Poddębice (woj.łódzkie)

Telefon:

043-6782021

Fax:

043-6782021

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

828-12-37-748

REGON:

00030841300000