Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc »

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Adres:

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4312128

Fax:

022-4312452

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

525-00-08-838

REGON:

000288490

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

III Klinika Chorób Płuc

Szpital
Adres:

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4312108

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Dzienny

Oddział pulmonologii

Oddział Kliniczny

Oddział pulmonologii

Oddział Kliniczny

Oddział pulmonologii

Oddział Kliniczny

Oddział pulmonologii

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital
Adres:

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4312128

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

I Klinika Chorób Płuc

Oddział pulmonologii

II Klinika Chorób Płuc

Oddział pulmonologii

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Sam. Pracownia Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Samodzielna Pracownia Diagnostyki Molekularnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Samodzielna Pracownia Mikologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Klinika Alergologii i Pneumonologii

Szpital
Adres:

ul. Prof. J. Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój (woj.małopolskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Aerozoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii dla dzieci

Gabinet pH-metrii

Pracownie inne dla dzieci

Gabinet Testów Skórnych

Pracownia diagnostyczna dla dzieci

Oddział Kliniczny I

Oddział alergologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny II

Oddział pulmonologii dla dzieci

Pracownia Badań Czynnościowych

Pracownie inne dla dzieci

Klinika Chirurgii

Szpital
Adres:

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4312266

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Szpital
Adres:

ul. Prof. J. Rudnika 3 B

34-700 Rabka-Zdrój (woj.małopolskie)

Telefon:

-

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Chirurgia Jednego Dnia

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgiczny

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Oddział Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego

Dział anestezjologii

Pracownia Gazometrii

Pracownie inne

Klinika Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej

Szpital
Adres:

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4312114

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej

Oddział chorób wewnętrznych

Pracownia Echokardiografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Elektrograficzna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Hemodynamiki

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Holtera

Pracownia diagnostyki obrazowej

Klinika Pneumologii i Mukowiscydozy

Szpital
Adres:

ul. Prof. J. Rudnika 3 B

34-700 Rabka-Zdrój (woj.małopolskie)

Telefon:

018-2676060

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Niemowlęcy

Oddział pulmonologii dla dzieci

Oddział Pneumonologii

Oddział pulmonologii dla dzieci

Pracownia Bronchologiczna

Pracownie inne dla dzieci

Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój

Szpital
Adres:

ul. Prof. J. Rudnika 3 B

34-700 Rabka-Zdrój (woj.małopolskie)

Telefon:

018-2676060

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Klinika Pneumonologii

Oddział pulmonologii dla dzieci

Oddział Laryngologii - Opieki Krótkoterminowej

Oddział otolaryngologiczny dla dzieci

Pracownia Psychologii

Poradnia psychologiczna

Przychodnia Przyzakładowa

Poradnia medycyny pracy

Przychodnia Przykliniczna

Przychodnia
Adres:

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4312204

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Alergii Oddechowej

Poradnia alergii oddechowych

Poradnia Antynikotynowa

Poradnia antynikotynowa

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Pulmonologiczna Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

Poradnia pulmonologiczna

Samodzielna Pracownia Elektrodiagnostyki

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Prof. J. Rudnika 3 B

34-700 Rabka-Zdrój (woj.małopolskie)

Telefon:

-

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Samodzielna Pracownia Elektrodiagnostyki

Pracownia diagnostyczna

Specjalistyczne Poradnie Przykliniczne

Przychodnia
Adres:

ul. Prof. J. Rudnika 3 B

34-700 Rabka-Zdrój (woj.małopolskie)

Telefon:

-

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej dla dzieci

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Pulmonologii

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Zakład Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Oddychania

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4312246

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Badań Czynnościowych Płuc

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Domowego Leczenia Tlenem

Zespół domowego leczenia tlenem

Pracownia Snu

Pracownia diagnostyczna

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4312195

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Immunodiagnostyki

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Prof. J. Rudnika 3 B

34-700 Rabka-Zdrój (woj.małopolskie)

Telefon:

-

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Analityki

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Cytometrii Przepływowej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Immunologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Mikrobiologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Patomorfologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Fizjopatologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4312223

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Badań Regulacji Oddychania

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Mechaniki Oddychania

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Spirometrii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Prof. J. Rudnika 3 B

34-700 Rabka-Zdrój (woj.małopolskie)

Telefon:

-

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Ergospirometrii

Pracownie inne

Pracownia Fizjologii i Patologii

Pracownie inne

Pracownia Polisommografii

Pracownie inne

Zakład Mikrobiologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4312182

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Bakteriologii Ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyki Gruźlicy i Mykobakteriozy

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Monitorowania Chemioterapii Gruźlicy

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4312257

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Biobsyjna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Cytologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Cytometrii Przepływowej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Histopatologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Prosektorium

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Radiologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4312116

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Badań Naczyniowycvh

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Radiologii Ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia USG

Zakład Rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Prof. J. Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój (woj.małopolskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pawilon Gimnastyki Leczniczej

Dział (pracownia) fizykoterapii dla dzieci

Zespół Rehabilitantów i Fizjoterapeutów

Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci