Instytut Matki i Dziecka »

Instytut Matki i Dziecka

Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277000

Fax:

022-3277305

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

525-00-08-471

REGON:

000288395

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Instytut Matki i Dziecka

Przychodnia
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Pracownia Żywienia Pozajelitowego

Pracownie inne

Zakładowa Przychodnia Lekarska

Poradnia medycyny pracy

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277166

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Zespół Anestezjologii Ginekologiczno-Położniczej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Zespół Anestezjologii Pediatrycznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży

Szpital
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Chirurgii Endoskopowej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Chirurgii Hospitalizacji Jednego Dnia

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Chirurgii Wad Twarzoczaszki

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci

Oddział Chirurgii Wad Wrodzonych i Zaburzeń Rozwojowych

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Ogólnochirurgiczny

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia Audiologiczna Dla Dzieci

Poradnia audiologiczna dla dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Dla Dzieci

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Foniatryczna Dla Dzieci

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Laryngologiczna Dla Dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci

Poradnia logopedyczna dla dzieci

Poradnia Ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna dla dzieci

Poradnia Urologiczna Dla Dzieci

Poradnia urologiczna dla dzieci

Pracownia Laryngologii i Audiologii Wieku Rozwojowego

Pracownie inne

Pracownia Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych

Pracownia endoskopii

Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Szpital
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277205

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci

Oddział Chirurgii Onkologicznej Hospitalizacji Jednego Dnia

Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedyczej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Dla Dzieci

Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia Naczyniaków i Znamion

Poradnia onkologiczna

Poradnia Naczyniaków i Znamion Dla Dzieci

Poradnia onkologiczna dla dzieci

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Onkologiczna Dla Dzieci

Poradnia onkologiczna dla dzieci

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Szpital
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277406

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Intensywnej Terapii Pediatrycznej

Oddział intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Neonatologii

Oddział neonatologiczny

Pododdział Niemowlęcy

Oddział niemowlęcy

Pododdział Patologii Noworodka

Oddział patologii noworodka

Poradnia Konsultacyjno-Katamnestyczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Stanowisko Intensywnego Nadzoru

Oddział intensywnej terapii dla dzieci

Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny Karetki "N"

Zespół wyjazdowy neonatologiczny N

Klinika Neurologii, Epileptologii i Zaburzeń Snu u Dzieci i Młodzieży

Szpital
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277130

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Stacjonarny

Oddział neurologiczny dla dzieci

Poradni Neurologiczna Dla Dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Dla Dzieci Chorych Na Padaczkę

Poradnia padaczki dla dzieci

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Pracownia Neurofizjologii Klinicznej i Badań Snu

Pracownie inne

Pracownia Neurogenetyki

Pracownie inne

Klinika Pediatrii

Szpital
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277190

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Alergologii, Mukowiscydozy i Chorób Płuc

Oddział alergologiczny dla dzieci

Oddział Chorób Metabolicznych, Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Oddział gastroenterologiczny dla dzieci

Oddział Pediatryczny Hospitalizacji Jednego Dnia

Oddział pediatryczny

Poradnia Alergii Oddechowych

Poradnia alergii oddechowych

Poradnia Alergii Oddechowych Dla Dzieci

Poradnia alergii oddechowych dla dzieci

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci

Poradnia Chorób Płuc i Mukowiscydozy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Chorób Płuc i Mukowiscydozy Dla Dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Dermatologiczna Dla Dzieci

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kardiologii Pediatrycznej i Prenatalnej

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Schorzeń Tarczycy Dla Dzieci

Poradnia schorzeń tarczycy dla dzieci

Pracownia Badań Przesiewowych

Pracownia diagnostyczna

Klinika Położnictwa i Ginekologii

Szpital
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277033

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Konsultacyjna Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Oddział Ginekologiczny Hospitalizacji Jednego Dnia

Oddział ginekologiczny

Oddział Ginekologii Operacyjnej

Oddział ginekologiczny

Oddział Perinatologii

Oddział patologii ciąży

Oddział Porodowy

Oddział położniczy

Poradnia AIDS

Poradnia AIDS

Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

Poradnia leczenia niepłodności

Poradnia Diagnostyki i Leczenia Zakażeń w Położnictwie, Ginekologii i Urologii

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Ginekologii Wieku Rozwojowego

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Patologii Ciąży

Poradnia patologii ciąży

Pracownia Diagnostyki Cytologicznej i Kolposkopowej

Pracownie inne

Pracownia USG

Pracownia USG

Pracownia USG Diagnostyki Wad Płodu

Pracownia USG

Samodzielny Pediatryczny Blok Operacyjny

Szpital
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277192

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Samodzielny Pediatryczny Blok Operacyjny

Blok operacyjny dla dzieci

Sterylizacja

Sterylizatornia

Zakład Biochemii Klinicznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277260

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Aminokwasów

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Galaktozemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277167

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Analityki i WZW

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Białek i Lipidów

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Chemii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Hematologii i Koagulacji

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Serologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277156

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Rentgenodiagnostyki

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia USG

Zakład Epidemiologii

Stacja sanitarno-epidemiologiczna
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277325

Zakład Genetyki Medycznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277361

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Genetyczna

Poradnia genetyczna

Poradnia Genetyczna Dla Dzieci

Poradnia genetyczna dla dzieci

Pracownia Diagnostyki Chorób Dziedzicznych

Pracownie inne

Pracownia Diagnostyki Molekularnej Niepłodności

Pracownie inne

Zakład Immunologii Klinicznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277158

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Immunologiczna

Poradnia immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia immunologiczna dla dzieci

Pracownia Mikrobiologii

Pracownie inne

Pracownia Odporności Humoralnej

Pracownie inne

Pracownia Odporności Komórkowej

Pracownie inne

Zakład Patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277259

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Cytologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Histopatologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Onkologii Molekularnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Usprawniania Leczniczego

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6321281

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Wczesnego Usprawniania i Stymulacji Rozwoju Ruchowego Niemowląt

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Pracownia Diagnostyki Czynnościowej

Pracownie inne

Pracownia Fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Zakład Zdrowia Publicznego

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277370

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Zaburzeń Laktacji

Poradnia laktacyjna

Pracownia Analiz Zdrowia Kobiet

Pracownie inne

Pracownia Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Dział oświaty i promocji zdrowia

Pracownia Ochrony Zdrowia Małego Dziecka

Dział oświaty i promocji zdrowia

Zakład Zdrowia Rodziny

Planowanie rodziny
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277322

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Szkoła Rodzenia

Szkoła rodzenia

Zakład Żywienia

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Kasprzaka 17 A

01-211 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3277369

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Pracownia Dietetyczna

Pracownie inne

Pracownia Higieny Żywienia

Pracownie inne