Instytut Psychiatrii i Neurologii »

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582780

Fax:

022-4582731

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

525-00-09-387

REGON:

002888509

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

I Klinika Neurologiczna

Szpital
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582548

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Całodobowy Oddział Kliniczny z Pododdziałem Udarowym

Oddział neurologiczny

Pracownia Badań Naczyniowych

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

I Klinika Psychiatryczna

Szpital
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582773

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Dzienny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział F 1

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział F 10

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział F 2

Oddział psychiatryczny (ogólny)

II Klinika Neurologiczna

Szpital
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582537

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Całodobowy Oddział Kliniczny z Pododdziałem Udarowym

Oddział neurologiczny

Całodobowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Pracownia Dopplera i Holtera

Pracownia USG

II Klinika Psychiatryczna

Szpital
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582764

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Dzienny Psychogeriatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny geriatryczny

Oddział F 4

Oddział psychogeriatryczny

Oddział F 7

Oddział psychiatryczny (ogólny)

III Klinika Psychiatryczna

Szpital
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582510

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Dzienny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział F 5

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział F 6

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział F 9

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Szpital
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582800

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

IV Klinika Psychiatryczna

Szpital
Adres:

ul. Cegłowska 80

01-809 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5690495

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział IV Kliniki Psychiatrycznej

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Klinika Nerwic

Szpital
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582563

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Szpital
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582631

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Klinika Psychiatrii Sądowej

Szpital
Adres:

ul. Partyzantów 2/4

02-957 Pruszków (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582859

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Klinika Psychiatrii Sądowej

Oddział psychiatrii sądowej

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8589172

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Dzienny Rehabilitacji

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

Laboratorium Diagnostyki Klinicznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582526

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Laboratiorium Diagnostyki Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy w Strzyżynie

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Strzyrzyna

26-902 Grabów nad Pilicą (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-6627069

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy

Ośrodek leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanych

Przychodnia Przykliniczna

Przychodnia
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582848

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia dla Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia Dzieci Autystycznych i ich Rodzin

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

Poradnia Genetyczna

Poradnia genetyczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Padaczki

Poradnia padaczki

Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia Psychogeriatryczna

Poradnia psychogeriatryczna

Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia Zaburzeń Nerwicowych

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia Zaburzeń Snu

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży

Program Metadonowy

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Zespół Psychiatrycznego Leczenia Środowiskowego

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Samodzielna Pracownia Farmakoterapii

Szpital
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582754

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Samodzielnej Pracownii Farmakoterapii

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Zakład Neuroradiologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582620

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia CT

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia NMR

Pracownia rezonansu magnetycznego

Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Szpital
Adres:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4582740

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Całodobowy Ośrodek Terapii Uzależnień

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział Detoksykacyjny

Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)