Instytut Reumatologii »

Instytut Reumatologii

Szpital, Dom opieki, Hospicjum, Przychodnia, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Klinika Chorób Reumatycznych

Oddział reumatologiczny

Klinika Chorób Tkanki Łącznej

Oddział reumatologiczny

Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego

Oddział reumatologiczny dla dzieci

Klinika Reumatologii

Oddział reumatologiczny

Klinika Reumoortopedii

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Klinika Spondylo-Neurochirurgii i Neurologii

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Dla Przewlekle Chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział Dzienny Usprawniania Narządu Ruchu

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Oddział Dzienny Usprawniania Narządu Ruchu

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Oddział Rehabilitacji

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział Reumatologicznej Rehabilitacji dla Dzieci

Oddział rehabilitacyjny dla dzieci

Oddział Reumatologiczno-Rehabilitacyjny

Oddział reumatologiczny

Oddział Reumatologii Jednego Dnia

Oddział reumatologiczny

Poradnia dla Kobiet w Ciąży z Układowymi Chorobami Tkanki Łącznej

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Interdyscyplinarna Leczenia Osteoporozy

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu dla Dzieci

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Przychodnia Przykliniczna

Poradnia reumatologiczna

Zakład Anatomii Patologicznej

Pracownie inne

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Mikrobiologii i Serologii

Pracownie inne

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Zakład Radiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Rehabilitacji Reumatologicznej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Instytut Reumatologii należy do ZOZ:
Instytut Reumatologii im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Adres:

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa (woj.mazowieckie)

Fax:

022-8447797

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

525-00-11-042

REGON:

000288567