Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

Przychodnia
Adres:

ul. Dobrzyńska 21/23

50-403 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci

Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Oddział dzienny psychiatryczny rehablitacyjny

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia alergii oddechowej

Poradnia alergii oddechowych

Poradnia alergii oddechowej dla dzieci

Poradnia alergii oddechowych dla dzieci

Poradnia alergii skóry

Poradnia alergii skórnych

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia andrologiczna

Poradnia andrologiczna

Poradnia angiologiczna

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób jelitowych

Poradnia chorób jelitowych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób naczyń mózgu

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologicznej osteoporozy

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia endokrynologii dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna dla dzieci

Poradnia hepatologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia uzaleźnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia leczenia zeza i niedowidzenia

Poradnia leczenia zeza

Poradnia logopedyczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia nowotworów krwi

Poradnia nowotworów krwi

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia padaczki

Poradnia padaczki

Poradnia padaczki dla dzieci

Poradnia padaczki dla dzieci

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia planowania rodziny

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia psychogeriatryczna

Poradnia psychogeriatryczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia psychosomatyczna

Poradnia psychosomatyczna

Poradnia psychoterapii

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci

Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych i współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia wad serca

Poradnia wad serca

Poradnia wenerologiczna

Poradnia wenerologiczna

Poradnia WZW

Poradnia WZW

Poradnia zaburzeń i wad rozwoju dzieci

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla młodziezy

Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży

Pracownia balneoterpii

Dział (pracownia) balneoterapii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Pracownia fizykotrapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Pracownia krioterapii

Dział (pracownia) krioterapii

Pracownia masażu leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Pracownie inne

Pracownie inne

Praownia hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Stacja dializ ambulatoryjnych

Stacja dializ

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej należy do ZOZ:
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Dobrzyńska 21/23

50-403 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

0713432836

Fax:

0713432836

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

899-22-28-643

REGON:

930266152