Izba Przyjęć »

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala
Adres:

ul. Czechosłowacka 8/10

92-216 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6757000

Specjalizacje:

 • Dermatologia, Wenerologia
 • Medycyna nuklearna
 • Psychiatria
 • Radiologia, Diagnostyka obrazowa
 • Rehabilitacja medyczna
 • Alergologia
 • Immunologia
 • Psychiatria dzieci i młodzieży

Leczone schorzenia:

 • Zakażenia przenoszone głównie droga płciową
 • Inne choroby wywołane przez krętki (Spirochetaceae)
 • Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]
 • Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych
 • Niedokrwistości hemolityczne
 • Niedokrwistości aplastyczne i inne
 • Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne
 • Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
 • Niektóre choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych
 • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
 • Zaburzenia nastroju (afektywne)
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)
 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
 • Upośledzenie umysłowe
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
 • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
 • Nieokreślone zaburzenia psychiczne
 • Inne choroby układu oddechowego
 • Inne choroby układu pokarmowego
 • Zakażenia skóry i tkanki podskórnej
 • Choroby pęcherzowe
 • Zapalenie skóry i wyprysk
 • Choroby grudkowo-złuszczajace
 • Pokrzywka i rumień
 • Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem
 • Choroby przydatków skórnych
 • Inne choroby skóry i tkanki podskórnej
 • Inne schorzenia układu moczowo-płciowego
 • Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej
 • Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania

Należy do jednostki:
Centralny Szpital Kliniczny - pozostała działalność medyczna

Adres:

ul. Czechosłowacka 8/10

92-216 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6757000