Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej »

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej

Szpital
Adres:

ul. Reymonta 8

40-029 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2564873

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Izba Przyjęć (Kliniki Chorób Wew. i Kliniki Hematologii)

Izba przyjęć szpitala

Odcinek Nr 1 Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Odcinek Nr 2 Endokrynologii

Oddział endokrynologiczny

Odcinek Nr 3 Diabetologii

Oddział diabetologiczny

Odcinek Nr 4 Onkologii

Oddział onkologiczny

Odcinek Nr 5 Zabiegów Chemioterapeutycznych

Oddział chemioterapii

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Internistyczna i Chemioterapii Onkologicznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Pracownia EKG i Elekrofizjologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia USG i UKG

Pracownia USG

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Adres:

ul. Francuska 20/24

40-027 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2565181

Fax:

032-2554633

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

954-22-70-611

REGON:

000289070