Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego »

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego

Szpital
Adres:

ul. J.M. Hoene-Wrońskiego 13C

50-376 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Endokrynologii Dziecięcej

Oddział endokrynologiczny dla dzieci

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego należy do ZOZ:
Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu

Adres:

ul. J.M. Hoene-Wrońskiego 25

50-376 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3200718

Fax:

071-3200718

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

898-18-16-856

REGON:

000289012