Klinika Hematologii i Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku »

Klinika Hematologii i Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Pasteura 4

50-367 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-7842576

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Hematologiczny Pobytu Dziennego

Oddział hematologiczny

Oddział Hematologii

Oddział hematologiczny

Oddział Transplantacji Szpiku

Oddział transplantacji szpiku

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Nowotworów Krwi

Poradnia nowotworów krwi

Poradnia Transplantacji Szpiku

Poradnia transplantacji szpiku

Pracownia Aferezy Leczniczej i Separacji Komórek Krwi

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Cytochemii i Cytomorfologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Cytogenetyki

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Kontroli Leczenia Cytostatycznego

Pracownie inne

Pracownia Krzepnięcia Białek

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Klinika Hematologii i Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu

Adres:

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58

50-369 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-7842001

Fax:

071-3270902

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

898-18-24-910

REGON:

000288998