Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku »

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku

Szpital
Adres:

ul. Dąbrowskiego 25

40-032 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2562858

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Odcinek Diagnostyki i Leczenia Hematologicznego Nr 4

Oddział hematologiczny

Odcinek Leczenia Chłoniaków i Hematologii Ogólnej Nr 6

Oddział hematologiczny

Odcinek Przeszczepów Szpiku dla Dzieci Nr 2

Oddział transplantacji szpiku dla dzieci

Odcinek Przeszczepów Szpiku i Leczenia Hematologicznego Nr 3

Oddział transplantacji szpiku

Odcinek Przeszczepów Szpiku i Leczenia Hematologicznego Nr 5

Oddział hematologiczny

Odcinek Przeszczepów Szpiku Nr 1

Oddział transplantacji szpiku

Poradnia Hematologiczna - Chemioterapii i Immunologii

Poradnia hematologiczna

Poradnia Transplantacji Szpiku

Poradnia transplantacji szpiku

Pracownia Cytoafarez

Pracownie inne

Pracownia Hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek

Bank tkanek

Pracownia Napromieniania Krwi

Pracownie inne

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Adres:

ul. Francuska 20/24

40-027 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2565181

Fax:

032-2554633

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

954-22-70-611

REGON:

000289070