"Klinika Krakowska"- Przychodnia Specjalistyczna »

"Klinika Krakowska"- Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Mehoffera 6

31-322 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

(12) 638 38 18

Fax:

(12) 638 39 09

WWW:

http://klinika.krakow.pl

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologii

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób płuc-pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia geriatrii

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia neurochirurgii

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

"Klinika Krakowska"- Przychodnia Specjalistyczna należy do ZOZ:
"Klinika Krakowska"- Przychodnia Specjalistyczna

Adres:

ul. Mehoffera 6

31-322 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

638 38 18

Fax:

638 39 09

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

677-20-69-360

REGON:

351385436