Klinika Neurochirurgii »

Klinika Neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny
Adres:

ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8108089

Specjalizacje:

  • Neurochirurgia

Leczone schorzenia:

  • Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
  • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
  • Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
  • Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
  • Inne zaburzenia układu nerwowego
  • Choroby naczyń mózgowych
  • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
  • Urazy głowy

Należy do jednostki:
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej

Adres:

ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8108089