Laboratorium analityczne »

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
Adres:

ul. Truchana 7

41-500 Chorzów (woj.śląskie)

Telefon:

032-3490100

Specjalizacje:

 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Genetyka
 • Immunologia

Leczone schorzenia:

 • Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]
 • Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych
 • Niedokrwistości hemolityczne
 • Niedokrwistości aplastyczne i inne
 • Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne
 • Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
 • Niektóre choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych
 • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
 • Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi
 • Wrodzone wady układu krążenia
 • Wrodzone wady układu oddechowego
 • Rozszczep wargi i podniebienia
 • Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego
 • Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych
 • Wrodzone wady rozwojowe układu moczowego
 • Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
 • Inne wrodzone wady rozwojowe
 • Aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej
 • Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych krwi, bez diagnozy
 • Nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych moczu, bez diagnozy
 • Nieprawidłowe wyniki badań innych płynów ustroju, substancji i tkanek, bez diagnozy

Należy do jednostki:
Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego

Adres:

ul. Truchana 7

41-500 Chorzów (woj.śląskie)

Telefon:

032-3490100