Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital
Adres:

ul. Kruczkowskiego 21

20-468 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

0817604202

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział ftyzjopulmonologiczny

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział ginekologiczny

Oddział ginekologiczny

Oddział kardiologiczny z intensywną opieką kardiologiczną i hypertenzjologią

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział urazowo-ortopedyczny z pododdziałem zapaleń kości

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział urologiczny z pododdziałem laryngologii

Oddział urologiczny

Oddział wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Pracownia badań czynnościowych i spirometrii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia bronchoskopowa

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia echo-kardiograficzna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia EEG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia endoskopowa

Pracownia diagnostyczna

Pracownia ESWL i PCNL

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia holtera

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia prób wysiłkowych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład chemioterapii

Oddział chemioterapii

Zakład diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład medycyny nuklearnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Zakład patomorfologii, bakteriologii i prątka gruźlicy

Pracownie inne

Zakład rehabilitacji i fizykoterapii

Poradnia rehabilitacyjna

Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej należy do ZOZ:
Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Adres:

ul. Kruczkowskiego 21

20-468 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7604202

Fax:

081-7441464

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

946-21-64-261

REGON:

43102506400012