4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

Szpital
Adres:

ul. Rudolfa Weigla 5

50-981 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-7660200

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny Ginekologii

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Kardiochirurgii

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Neurochirurgii

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Okulistyki

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Otolaryngologii

Blok operacyjny

Centralna Sterylizatornia

Sterylizatornia

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Oddział chirurgiczny ogólny

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Kliniczny Oddział Chorób Układu Oddechowego

Oddział pulmonologii

Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Kliniczny Oddział Dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Kliniczny Oddział Endokrynologiczny

Oddział endokrynologiczny

Kliniczny Oddział Gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Kliniczny Oddział Ginekologiczny

Oddział ginekologiczny

Kliniczny Oddział Neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów

Oddział neurologiczny

Kliniczny Oddział Niewydolności Serca

Oddział kardiologiczny

Kliniczny Oddział Okulistyczny

Oddział okulistyczny

Kliniczny Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych i Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Oddział kardiologiczny

Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Kliniczny Oddział Psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Kliniczny Oddział Reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Kliniczny Oddział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej

Oddział kardiologiczny

Kliniczny Oddział Urologiczny

Oddział urologiczny

Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca

Oddział kardiologiczny

Klinika Kardiolchirurgii

Oddział kardiochirurgiczny

Oddział Onkologii Klinicznej

Oddział chemioterapii

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia USG

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Analityki Lekarskiej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Endoskopii Zabiegowej

Pracownia endoskopii

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład medycyny nuklearnej

Zakład Patomorfologii

Prosektorium

Zakład Radiologii Lekarskiej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Zakład Radiologii Zabiegowej

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

Zakład Rehabilitacji Leczniczej z Pobytem Dziennym

Poradnia rehabilitacyjna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ należy do ZOZ:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Rudolfa Weigla 5

50-981 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-7660200

Fax:

071-7660630

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

899-22-28-956

REGON:

930090240