Lecznica Stomatologiczno-Lekarska Demeter s.c. »

Lecznica Stomatologiczno-Lekarska Demeter s.c.

Adres:

ul. Białostocka 7

03-741 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6198194

Fax:

022-6196898

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

524-03-07-605

REGON:

010015502

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Filia nr 1 Lecznica Stomatologiczno-Lekarska Demeter s.c.

Przychodnia
Adres:

ul. Targowa 2

03-731 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6184050

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia psychoterapii

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna (konsultacje )

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diagnostyki obrazowej ( RTG stomatologiczne )

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Filia nr 2 Lecznica Stomatologiczno-Lekarska Demeter s.c.

Przychodnia
Adres:

ul. Potocka 14 paw. 5

01-652 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8334343

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Punkt pobrań materiałów do badań

Punkt pobrań materiałów do badań

Lecznica Stomatologiczno-Lekarska Demeter s.c.

Przychodnia
Adres:

ul. Białostocka 7

03-741 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6198194

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (konsultacje )

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia ginekologiczna ( konsultacje )

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza (konsultacje )

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci

Poradnia urologiczna ( konsultacje )

Poradnia urologiczna