Luxmed - Przychodnia specjalistyczna »

Luxmed - Przychodnia specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Radziwiłłowska 5

20-080 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-532 37 11

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Luxmed - Pracownie inne

Pracownie inne

Luxmed - Punkt szczepień

Punkt szczepień

Luxmed - Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Luxmed - Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Luxmed - Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Luxmed - Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Luxmed - Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Luxmed - Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Luxmed - Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Luxmed - Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Luxmed - Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Luxmed - Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Luxmed - Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Luxmed - Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Luxmed - Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Luxmed - Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Luxmed - Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Luxmed - Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Luxmed - Poradnia lekarza poz

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Luxmed - Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Luxmed - Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Luxmed - Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Luxmed - Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Luxmed - Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Luxmed - Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Luxmed - Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Luxmed - Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Luxmed - Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Luxmed - Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Luxmed - Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Luxmed - Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Luxmed - Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Luxmed - Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Luxmed - Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Luxmed - Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Luxmed - Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Luxmed - Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Luxmed - Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Luxmed - Pracownia diagnostyczna

Pracownia diagnostyczna

Luxmed - Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Luxmed - Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Luxmed - Punkt pobrań materiału do badań

Punkt pobrań materiałów do badań

Poradnia psychoterapii

Poradnia zdrowia psychicznego

Luxmed - Przychodnia specjalistyczna należy do ZOZ:
Centrum Medyczne "LUXMED" sp. z o.o.

Adres:

ul. Radziwiłłowska 5

20-080 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081 532 37 11

Fax:

081-5361687

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

712-23-28-550

REGON:

43089612400015