Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie »

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Szpital, Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Stacja dializ, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji, Pogotowie, Opieka doraźna, Bank krwi i organów
Adres:

ul. Bursztynowa 2

04-749 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4735330

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Apteka

Apteka zakładowa

Bank krwi

Bank krwi

Blok operacyjny ogólny

Blok operacyjny

Blok operacyjny urologiczny

Blok operacyjny

Centralna sterylizacja

Sterylizatornia

Gabinet stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii i intensywnej opieki medycznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział I wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział II wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział laryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym

Oddział neurologiczny

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Pododdział angiologiczny

Oddział angiologiczny

Pododdział chirurgii naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Pododdział diabetologiczny

Oddział diabetologiczny

Pododdział dializ

Stacja dializ

Pododdział endokrynologiczny

Oddział endokrynologiczny

Pododdział intensywnej terapii kardiologicznej

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Pododdział nefrologiczny

Oddział nefrologiczny

Pododdział neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Pododdział patologii ciąży

Oddział patologii ciąży

Pododdział pulmonologiczny

Oddział pulmonologii

Pododdział rehabilitacji neurologicznej

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Pododdział reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Pododdział wszczepiania rozruszników

Oddział wszczepiania rozruszników

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób płuc

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia medycyny nuklearnej

Poradnia medycyny nuklearnej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia analityki ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia angiografii fluoresceinowej

Pracownia angiografii

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia badań metodą Holtera-EKG i ciśnienia tętniczego

Pracownie inne

Pracownia bakteriologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia bronchoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia cytologiczno-kolposkopowa

Pracownie inne

Pracownia duodenoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia echokardiografii

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia elektrofizjologiczna i kontroli stymulatorów

Pracownie inne

Pracownia EMG

Pracownie inne

Pracownia ESWL

Pracownie inne

Pracownia gastrofiberoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia hemodynamiczna

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

Pracownia HIV i HBS

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia immunodiagnostyczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia kolonoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia komputerowego badania pola widzenia

Pracownie inne

Pracownia laserowa

Pracownie inne

Pracownia mammografii

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia mykologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia osteoporozy

Pracownie inne

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia serologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia testów wysiłkowych

Pracownie inne

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia USG ginekologicznego

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG ogólna

Pracownia USG

Pracownia USG oka

Pracownia USG

Pracownia USG przepływy naczyniowe

Pracownia USG

Pracownia USG-urologiczne

Pracownia USG

Pracownie radiologii

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Zakład Medycyny Nuklearnej - Pracownia scyntygrafii

Pracownia scyntygrafii

Zakład patomorfologii

Prosektorium

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie należy do ZOZ:
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Adres:

ul. Bursztynowa 2

04-749 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-4735330

Fax:

815 -67 -39

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

952-17-89-325

REGON:

010669853